Traktując sprawę bardzo powierzchownie i upraszczając, można powiedzieć, że dzisiejsza technika pozwala na niemal wszystko. Obecnie projektowane urządzenia mogą być wyposażone w możliwość regulacji wielu parametrów. Użytkownik może otrzymywać, na obecnie produkowanych wyświetlaczach, graficznie przedstawione skutki wprowadzonych zmian.